Update your business VIP

Update your business VIP

„Sledi svoju intuiciju. Svako ulaganje u vreme za učenje ti se vraća, menja svet i utiče na istoriju. Poklapaju se kockice koje će ti dati samopouzdanje da slediš svoje srce. A neuspesi daju šansu da stvoriš nešto bolje od onoga što imaš danas.”                                                                                                  

Steve Jobs, govor na završnoj svečanosti na Stenfordu

 

 

UPDATE YOUR BUSINESS

Gold Class VIP

**edukacija za preduzetnike**

Daj polet svom poslu!

 

 

Update your business Gold class VIP je edukacija koja je dizajnirana za preduzetnike, zanatlije i za sve one koji rade sa klijentima. Cilj edukacije je da inspiriše, motiviše i pokrene sve učesnike na aktivnosti koje će uticati na stabilnost poslovanja i lojalitet klijenata. Primena tehnika iz savremene poslovne psihologije može da unapredi postojeće sisteme i organizaciju u preduzećima.

 

 

U preduzetništvu je velika snaga

 

Svi smo na neki način preduzetnici jer svakodnevno upravljamo i donosimo odluke, bilo da se radi o poslu ili o privatnom životu, zar ne? A kod preduzetnika su obe oblasti u pravom smislu reči isprepletene i teško se razdvajaju poslovni i privatni život. U takvim situacijama je važno održati motivaciju i razlog „zašto“ ste krenuli u preduzetništvo, ponovo probuditi kreativnosti, nadograditi iskustvo i biti društveno odgovoran.

 

 

Znanje je moć!

 

 

Edukacija Update your business Gold class VIP se temelji na vrednostima discipline, sistematičnosti, posvećenosti i lojalnosti. Ove vrednosti će dati moć znanju o svakoj obasti preduzetništva, kao što je kompletna logistika, upravljanje finansijama i ljudskim resursima, proizvodnja i prodaja, podrška kupcima ili customer servis, marketing i razvoj brenda.

 

Strategija edukacije Update your business Gold class VIP sadrži 5 važnih koraka koji su podeljeni po tematskim celinama. Svaka tematika je osnovana na praktičnom poslovnom iskustvu, istraživanjima, savremenoj psihologiji kao što je NLP ili Neuro Lingvističko Programiranje. Na osnovu ovih elemenata su dizajnirani modeli koji se mogu odmah primeniti u praksi.

 

 

 

Opis tematskih celina

 

 

Najvažnije ljudske potrebe su SIGURNOST i PRIPADANJE. Tematske celine su konstruisane tako da obezbeđuju osećaj sigurnosti i pripadnosti za kupce, za zaposlene, za preduzeće kao organizaciju, za brend i na kraju za preduzetnika koji stoji na čelu svog preduzeća.

 

 

 

I – EMOCIONALNO POZICIONIRANJE

 

 

Emocionalno pozicioniranje u svesti kupaca se temelji na vrednostima preduzeća. Važno je jasno odrediti i formulisati one vrednosti koje preduzeće predstavlja na tržištu, jer one privlače klijente, kao što magnet privlači gvožđe. Da bi se privukli kvalitetni potencijalni klijenti, potrebno je na odgovarajući način komunicirati. U ovoj celini će se:

 • (re)definisati i postaviti vrednosti preduzeća
 • (re)definisanje misije preduzeća iz ugla vrednosti
 • Postaviti i definisati 10-to godišnji cilj putem vrednosti preduzeća
 • Brendiranje po osnovu vrednosti
 • 7(9)P usluga u marketing miksu iz ugla vrednosti

 

 

 

 

 

II -  PREVENCIJA NEGATIVNIH KONFLIKATA

 

 

Konflikti su potrebni za podsticanje razvoja i za pronalaženje rešenja za nastale situacije. Oni se javljaju u organizacijama gde postoji više od dva zaposlena radnika, a postaju sve intenzivniji pri radu sa klijentima. Postoje metode i modeli ponašanja, odnosno aktivnosti za prevenciju suvišnih konflikata koji oduzimaju energiju i pažnju da bi se posao obavio kvalitetno. U ovoj celini će biti u fokusu:

 • Tok konstruktivnog rešavanja konflikata među zaposlenima
 • Rešavanje reklamacija sa ishodom dobre promocije
 • Interni marketing – zaposleni su slika našeg preduzeća
 • Primarni i sekundarni klijenti
 • Analiza konkretnih primera kroz studije slučaja

 

 

 

 

III  - PRISTUP PLANIRANJU KAMPANJA

 

 

Planiranje i sprovođenje prodajnih kampanja je najviše podložno promenama. Ne menja se ništa brže nego što se menja ukus i želja potrošača. Savremeni potrošači su veliki hedonisti i spremni su da plate i veću cenu da bi uživali u vrednostima usluge koju su kupili. U isto vreme se razvijaju i novi kanali komunikacije sa kupcima. Usaglasiti svaki detalj se nekada čini kao „mission impossible“-nemoguća misija. Ipak je potrebno da uložimo kreativnost i maštu da bi privukli i zadržali pažnju klijenata, a u isto vreme da budemo ispred konkurencije. U ovoj celini će se:

 • Prikazati izrada sistema prodaje prilagođena konkretnom preduzeću
 • Primeri planiranja kampanja – studije slučaja lokalnih preduzeća
 • Svrha customer servisa (pro i kontra za konkretne slučajeve)
 • Ponašanje kupaca prilikom prvog kontakta
 • Proces izgradnje lojalnosti povezano sa vrednostima iz I tematske celine

 

 

 

IV – PREZENTACIJA PREDUZEĆA

 

 

U potrazi za poslovnim partnerima i za novim kupcima mi već nesvesno prezentiramo naše preduzeće. Da bi privukli njihovo interesovanje, prvih nekoliko rečenica su presudne. Zato je važno poznavati redosled izlaganja, utisak pojedinih reči i strukturu prezentacije. Naš krajnji cilj prezentacije je svakako  prodaja naše usluge ili proizvoda, odnosno partnerstvo. Veština prezentacije se uči, bilo da se radi o pojedincu, o grupi ili o masi ljudi. Zato je ova celina posvećena za:

 • Pripremu prezentacije konkretnog preduzeća
 • Sastavljanje „check liste“
 • Psihička priprema za prezentaciju
 • Upravljanje tremom

 

 

 

 

 

V – PROMOCIJA I INTEGRACIJA

 

Sekundarni cilj edukacije Update your business Gold class VIP se objedinjuje u poslednjoj tematskoj celini. Umrežavanje, partnerski rad, podržavanje partnera, sve su to važne aktivnosti za jačanje preduzetničke pozicije. Zato će poslednja celina biti vrlo praktična. Prikazaće se promocija preduzeća učesnika kroz:

 • Prezentaciju preduzeća u 10 minuta (lična promocija)
 • Integracija svih tematskih celina i postavljanje cilja za primene novih veština u narednih 6 meseci.

 

 

 

 

 

 

Napomena: Update your business VIP je autorski program i stoga su zaštićena autorska prava.

 

 

Edukacija Update your business Gold class VIP je efikasan program koji može pokazati rezultate u vrlo kratkom vremenskom roku, a dugoročno će uticati na efektivnosti poslovanja preduzeća.

 

 

KRATKOROČNA EFIKASNOST:

 • Odmah primenjivi modeli u prodaji
 • Jednostavni alati u radu sa kupcima
 • Svesna usmerena komunikacija
 • Dobra praksa
 • Pojačava poziciju na tržištu

 

DUGOROČNA EFEKTIVNOST:

 • Umrežavanje i mogući partnerski odnosi
 • Prenos znanja na zaposlene
 • Nadogradnja postojećeg iskustva
 • Jačanje kolektivnog duha u preduzeću
 • Iniciranje novih ideja
 • Otkrivanje skrivenih potencijala.
 

Znanje u praksi

 

Na kraju dana na interaktivni deo edukacije se nadograđuje praktično znanje kroz  team building. Ljudski um bolje pamti ako teoriju uči kroz praksu, uz igru i zabavu.

 

Team building u kuhinji

 

Kuhinja je mesto koje najverodostonije prikazuje strukturu jednog preduzeća kroz: vođstvo, hijerarhiju, delegiranje zadataka, komunikaciju, povratnu informaciju, posvećenost poslu i privrženost timu. Kuhinja je organizacioni sistem u kojem lider sa svojim timom utiče na krajnji rezultat koji kupci vide. Tu su problemi jasno vidljivi, ističu se prednosti, najveći su izvori konflikata i zahtevaju se brze reakcije. Posledice mogu biti u rasponu od potpunog promašaja uslužnog proizvoda do oduševljenosti klijenta. Vrlo slično radu preduzeća, zar ne?

 

Cilj team buildinga u kuhinji je sprovođenje strategije i taktičkih koraka u raznim poslovnim situacijama.

 

Kroz aktivno učešće u team buildingu tražićemo odgovore na sledeća pitanja:

 

 1. Koje su kritične tačke u organizaciji zaposlenih,
 2. Protok informacija,
 3. Važnost jasnih instrukcija,
 4. Prilagodljivost i prihvatanje različitosti u timu,
 5. Koliko su važne pozicije i funkcije u organizaciji,
 6. Prihvatanje odgovornosti,
 7. Uticaj ličnog marketinga i kolektivnog brenda na potrošače.

 

 

 

ŠTA ĆE SE SVE RADITI NA EDUKACIJI?

 

 

Kada je reč o učenju, obično pomislimo na tvrde školske klupe, tabla sa kredom i sunđerom i učiteljica sa dnevnikom. I ova edukacija je slična školi, ipak će biti atraktivna sa mnogo korisnih elemenata:

 

 • Interaktivno učenje u grupi
 • Učionica na primorju
 • Konsultacije, paneli
 • Individualni i grupni rad
 • Veliki broj studije slučaja iskustva preduzeća
 • Zajednički obroci
 • Druženje i zabava
 • Aktivni odmor od 5 dana
 • Team building
 • Izlet brodom
 • Rafting
 • Umrežavanje
 • Razmena iskustva
 • I još mnogo toga.....

 

 

3 u 1

EDUKACIJA+TEAM BUILDING+DRUŽENJE

 

 

GLAVNE VREDNOSTI edukacije: iniciranje novih ideja, znanje, spoj iskustva, razvoj, učenje i aktivna praksa.

DODATNE VREDNOSTI: zabava, timski rad, takmičenje, razvoj prijateljstva i dugoročnih poslovnih odnosa, pozitivna energija na jednom mestu, povećanje motivisanosti i preduzimanje aktivnosti.

 

 

 

Ako još uvek imate dileme da li da se prijavite ili ne....

 

 

Da bi u potpunosti bili fokusirani na potencijale Vašeg preduzeća, edukacija će se održati u ambijentu koji podstiče kreativnost. Iskustvo govori, da neutralna mesta koja su daleko od svakodnevnih obaveza, uvek daju bolje rezultate u odnosu na edukacije koje se održavaju u domaćem ambijentu. A svima nama je zajednički cilj da unapredimo rad našeg preduzeća, zar ne?

 

 

Ponovo smo izabrali mesto na Hrvatskom primorju u Dalmaciji,  u Promajni (pored Makarske).

 

Aranžman sa edukacijom sadrži:

 

- 5 noćenja u apartanima „Ibolja“ (+ „Viola“)

- boravišnu taksu

- doručak + ručak

- večera kroz team building

- završnu svečanu večeru

- posluženje na edukaciji za vreme pauza

- jednokrevetni i dvokrevetni aranžmani

- suvenir uspomena na period boravka

 

 

Opšti uslovi putovanja  https://faro-travel.com/sr/opsti_uslovi_putovanja 

Kućni red privatnog smeštaja : https://faro-travel.com/sr/kucni_red_privatnog_smestaja 

 

 

Osim osnovnog aranžmana, paket sadrži još i:

 

- izlet na ostrvo Brač u Povlju (pola dana)

- rafting na Cetini (pola dana) sa prevozom

 

        

 

Aranžman ne sadrži cenu prevoza i putno zdravstveno osiguranje.

 

POKLONI za UČESNIKE:

 

 • 2h GRATIS za pojedinačne konsultacije u vezi sa tematikom edukacije
 • Poklon knjiga
 • POKLON Vaučer za jedan workshop u jesenjem periodu u Subotici
 • CD sa slikama i delovi snimaka sa edukacije

 

 

Ko sve može da bude učesnik?

 

Ako ste preduzetnik, zanatlija, vodite tim, zavisite od prometa koji prave vaši prodavci i ako želite da povećate prodaju i da stabilizujete strukturu klijenata, ako vam je važan brend na tržištu i kakvu sliku predstavljate o sebi, ako imate osećaj da možete mnogo više da postignete, ako vam je potrebna dodatna motivacija, „gorivo“ za ostvarenje poslovnih ciljeva, tada je Vaše mesto u ovog grupi!

 

Učesnici se mogu prijaviti u grupu od 15 učesnika različitih profila i delatnosti: iz regiona, bez obzira na polnu i nacionalnu pripadnost, unutar i izvan granica države, koji su spremni za nova znanja i za unapređenje posla. Edukaciju vode treneri sa iskustvom u preduzetništvu, u prodaji i u građenju timova, sa znanjem iz savremene psihologije, menadžmenta i marketinga.

 

 

DATUM: 27.maj - 01.jun 2018.

 

 

Prijave

 

Prijava se vrši putem e-maila sa popunjenim registracionim listom i uplatom (u celosti ili na rate), odnosno potpisivanje Ugovora o edukaciji. Ugovor možete zatražiti na vaš e-mail adresu.

 

Uplate se vrše putem računa na osnovu izdate fakture.

 

Start prijava od 27.12.2017.godine

 

Podržaćemo najhrabrije sa dodatnim popustom koji se prijave do 14.02.2018.godine i uplate namanje 1/3 iznosa edukacije, a ostatak u ratama do kraja aprila 2018. godine.

 

 

Kompletan aranžman sa edukacijom u 1/1 apartmanu

(u dinarima po kursu NBS na dan uplate)

Kompletan aranžman sa edukacijom u ½ i 1/3 apartmanu

(u dinarima po kursu NBS na dan uplate)

 

1190 EUR

1055 EUR

 

   

Prilikom prijave možete iskoristiti poklon VAUČER od dodatnih 15% koji se dobija učešćem na jednodnevnoj edukaciji Update Your Business BASIC bronze class. Datumi edukacija se mogu pratiti na sajtu www.vgtreninzi.rs

 

 

Za model plaćanja Vas molimo da se javite na info@vgtreninzi.rs ili pozivite telefon 063 633 166 odnosno 024 548 565.

 

Za detalje edukacije Update your business Gold class VIP ili pitanja u vezi sa boravkom koje nisu obuhvaćene na ovoj stranici, zovite nas telefonom na 024 548 565 ili pošaljite upit na e-mail info@vgtreninzi.rs.

 

Upit za prijavu i za popunjavanje formulara registracije pošaljite na e-mail info@vgtreninzi.rs.

 

 

 

 

Edukatori lideri:

 

Jasminka Grunčič, poslovni trener i mentor interaktivne edukacije

Po zvanju je master ekonomista u marketingu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Njen rad je vezan pre svega za prodaju usluga. Ima 18 godina iskustva u radu sa klijentima. Radila je 5 godina sa klijentima u MUP-u u Subotici, a značajan period njenog rada  bio je vezan za jednu multinacionalnu osiguravajuću kompaniju u kojoj je provela punih 10 godina. Od polovine 2014. godine je samostalni trener za komunikacione veštine i procese u odnosima u prodaji. Radi kao mentor u prestruktuiranju organizacije preduzeća. Njen rad je praćen brojnim obukama, treninzima i usavršavanjima od kojih su najznačajniji:

NLP Trainer (NLP Institut Beograd)

Leadership coaching (NLP Institut Beograd)
WIFI  International  diploma za trenere (WIFI Croatia)
Meixner metoda za rad sa decom, koji imaju poteškoće u učenju disleksije i disgrafije (Meixner Fondacija Budimpešta).

Potpredsednik je Udruženja JOGI koji je posvećen radu sa decom koja imaju disleksiju i disgrafiju.

 

Brigitta Marton-Barasity, koordinator team buildinga

Iza nje je više od 20 godina iskustva u prodaji. Od toga je 15 godina provela u jednoj multinacionalnoj kompaniji u prodaji kozmetike na poziciji oblasnog direktora prodaje. Njen zadatak je bio vezan za organizovanje prodajnih timova, praćenje procesa prodaje, promociju brenda i jačanje kolektivnog duha među članovima tima u tri regije u Srbiji.  Osim praktičnog iskustva, stekla je diplomu na Višoj Školi za obrazovanje vaspitača. Stečeno znanje primenjuje u Udruženju JOGI u radu sa decom, u cilju razvoja njihovih veština učenja. Trenutno radi sa suprugom u porodičnom preduzeću „Auto plac Centar“ na poziciji koordinator poslova i održavanje kontakata sa kupcima. Po određenim projektima je angažovana kao trener u okviru preduzeća VG Blue doo. U toku svog rada je aktivno prolazila razne treninge iz oblasti prodaje, upravljanja, liderstva i organizacije poslovanja.

 

Zvezdan Kovačević – Chef kuhinje team buldinga

12 godina je radio kao samostalni preduzetnik u ugostiteljstvu. Od početka 2004.godine je zaposlen u  multinacinalnoj osiguravajućoj kući, neposredno u prodaji osiguranja. Njegov uspeh i brojni klijenti su njegova referenca o stručnom znanju. Kuvanje je ostala velika ljubav i aktivni hobi pored zvaničnog zaposlenja. Spoj iskustva iz ugostiteljstva i osiguranja je dao savršene modele poslovne komunikacije, poštovanje hijerahije, delegiranje zadataka i koordiniranje istih. U toku svog rada u osiguravajućoj kompaniji je prolazio razne obuke vezane usko za struku iz oblasti prodaje kao i poslovne komunikacije.

 

 

Producent programa Update Your Business – Laslo Paško

 

Partneri:

Nuance entertaiment Studio

TV Media Partner - ComNet Vojvođanska TV mreža

Organizator Faro Travel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mišljenje polaznika

VG klub - saznajete drugačiji ugao posmatranja

Šta znači prisustvovati VG treningu? To znači: slušati, čuti nove stvari, ponoviti one koje znamo, saznati za drugačiji ugao posmatranja, izneti svoja iskustva i mišljenje, čuti druga iskustva, razmisliti, unaprediti sebe... Sve to mi je veoma važno, cenim ovu priliku i istovremeno , zahvaljujem na istoj.

 

Vesna Nikolovski, član VG Kluba

.
Teme koje se bave savremenim pitanjima

 

Teme VG Kluba su interesantne i bave se savremenim pitanjima. Meni se otvorio jedan drugi svet u oblasti komunikacije. Preporučujem! Dođite na jedan susret i vratićete se po još infomacija.

 

Melinda Mališić, član VG Kluba 

.