Update your business bronze class

UPDATE YOUR BUSINESS 

bronze class

 

Daj novi polet svom poslu!

Interaktivna edukacija za privrednike, preduzetnike

i za sve one koje rade sa klijentima

 

 

Interaktivna edukacija „Update your business bronze class“ čini osnovu petodnevnog treninga "Update your business" sa team bulidingom. Edukacija je nastala na osnovu više od 10 godina iskustva domaće prakse i modelovanjem poslovne prakse iz susednih zemalja. Sadržaj treninga OBJEDINJUJE POSLOVNU PSIHOLOGIJU SA NAJEFIKASNIJIM METODAMA NLP NAUKE, a u isto vreme ih prikazuje kroz PRIMERE kako to izgleda u praksi. Tematika treninga obrađuje kritične tačke u poslovanju jednog preduzeća koji značajno utiču na izgrađnju LOJALNOSTI klijenata. Kontrolom i pažljivim planiranjem tih situacija, podiže se nivo kvaliteta usluga koje preduzeće predstavlja na tržištu. Da bi preduzeće dugoročno uspešno ostvarivalo svoje poslovne ciljeve, važno je da ima krug lojalnih klijenata.

 

 

 

Možda su vam poznate situacije poput:

 • Loših međuljudskih odnosa među zaposlenima,
 • Preveliki broj neopravdanih reklamacija,
 • Nezadovoljena očekivanja preduzetnika od prodajnih kampanja,
 • Konflikti među zaposlenima u administraciji i prodajnog osoblja,
 • Pritisak radnika na šefa, konflikti zbog neizvršenih radnih obaveza,
 • Pojava nove i nove konkurencije ili konkurentskog proizvoda
 • Promena tržišnih uslova
 • (Stalne) promenjene navike klijenata pod uticajem interneta
 • Veći pritisak na prodaju nego što to ona može podneti
 • Gubitak poslovnog partnera i pronalazak novih partnera
 • Nezamenljivost šefa ili preduzetnika kada je na odmoru (ili zbog bolesti)

 

Sve su ovo signali da je vreme preduzeti određene korake. Svaki unutrašnji konflikt i nerešena situacija se reflektuje na tržište prema kupcima.

 

KLIKNITE NA AKTUELNU RADIONICU OVDE! 

 

 

Osnivanje preduzeća, odnosno otvaranje radnje, UVEK je podržan sa velikim entuzijazmom vođe preduzeća. Bez toga ne bi nastajalo nijedno preduzeće. Kako vreme prolazi, kao i u braku – pojave se prvi problemi, od kojih smo neke naveli na početku. Ako se za te probleme ne pronađe ODGOVARAJUĆE SISTEMSKO REŠENJE, oni ubrzo prerastu u sile ubice preduzetničkog poduhvata. 

 

Uzimajući u obzir prethodne probleme „Update your business bronze class se usmerava na sledeće kritične tačke u radu jednog preduzeća:

 

 

   

KONKURENTSKA PREDNOST

 • Formulisanje konkurentske prednosti preduzeća
 • Argumenti u prodaji
 • Navike istraživanja kupaca i privlačenje njihove pažnje
 • Kako biti dva koraka ispred otkrivanja želja kupaca

 

KONFLIKTI U ORGANIZACIJI

 • Komunikacijski trougao
 • Rešavanje konflikata adiministracije i prodaje
 • Šta sve vide kupci od konflikata u preduzeću
 • Pravila poslovnog ponašanja u preduzeću

 

PRETPRODAJNE I POSTPRODAJNE AKTIVNOSTI

 • Faktori planiranja prodajnih kampanja
 • Navike kupaca u virtuelnom svetu –uticaj interneta
 • Emocionalno pozicioniranje brenda u svesti kupaca
 • Ukrštanje pred- i postprodajnih aktivnosti

 

PREZENTACIJA SOPSTVENOG PREDUZEĆA

 • Pronalazak poslovnih partnera
 • Poslovni partneri = novi kupci
 • Kratke i efektivne prezentacije sopstvenog preduzeća
 • Lični brend preduzetnika

 

 

Niko ne poznaje bolje svoje preduzeće, nego što ga poznaje preduzetnik koji ga je osnovao. Niko ne zna više o razvoju poslovanja svog preduzeća, nego osoba koja ga je vodila od početka!

 

Zato edukacija „Update your business bronze class“ ima za CILJ da DA novi okvir poslovnom iskustvu, da sistematizuje do sada stečena iskustva i znanja preduzetnika sa metodama i tehnikama savremene psihologije kupaca.

 

 

 

Na edukaciji će se korisiti sledeće metode:

 • Iskustva prisutnih učesnika
 • Tehnike i modeli iz savremene psihologije NLP-a
 • Druga konkretna iskustva iz domaće prakse
 • Razvijeni i testirani modeli ponašanja sa kupcima 
 • Analize i brainstorming

 

Razvoj preduzeća je ista kao i negovanje bračnih odnosa. I brak će dugoročno opstati samo tada, ako supružnici ulože vreme da održe vezu ljubavi i žara koja ih je spojila. Potrebno je nekada zastati, rezimirati rezultate, a zatim sa mnogo većom snagom krenuti u novi period napredovanja. Nova tehnologija, razvoj novih proizvoda, promena organizacije posla i ulaganje u razvoj odnosa sa kupcima su neki od aktivnosti koji će vas učiniti boljim od drugih. Važno je DATI POLET SVOM POSLU

 

U toku edukacije ćete imati mogućnost da analizirate Vaše preduzeće i da sami u sebi odlučite: da li postoji prostor ili potreba za razvojem u određenom segmentu poslovanja Vašeg preduzeća. Vi ste ti koji najbolje poznajete Vaše preduzeće, držite sve konce u svojim rukama i nema nikog ko bi bolje poznavao njegovo funkcionisanje.

 

Klikk:  EDUKACIJA JE PREDSTAVLJENA U PRIVREDNOJ KOMORI SUBOTICA

(pogledajte slike i snimke događaja)

 

Jedno je sigurno, stagnacija ne postoji. Nikada nećemo stići do one tačke u razvoju preduzeća, kada ćemo reći da se možemo opustiti jer smo došli do cilja. Postizanje određenog nivoa u razvoju je samo privremeni odmor i vreme za kratki udah vazduha. Nakon toga će preduzeće ili poleteti ili klizati nizbrdo. Na edukaciji ćete dobiti konkretne primere i metoda koje ćete moći već sutradan da implementirate u rad, i da sami odlučite da li su vam bili korisni ili ne.

 

KLIKNITE NA AKTUELNU RADIONICU OVDE! 

 

Info o prijavi o učešću, odnosno više detalja o treningu: info@vgtreninzi.rs (Jasminka) ili zvati telefonom 063 633 166

**u slučaju većeg broja prijavljenih koji govore mađarski jezik, edukacija će se posebno organizovati na tom jeziku

 

Bronze class edukacija je osnova petodnevne interaktivne edukacije "UPDATE YOUR BUSINESS sa team buildingom", na kojoj se iste teme produbljuju,  odnoso nadograđuju se druge aktuelne obasti iz poslovanja preduzeća. Opis cele petodnevne edukacije se nalazi na sajtu KLIKOM OVDE.

 

Bronze class jednodnevna edukacija ne obavezuje učesnika za nastavak.

 

Prijave možete izvršiti putem e-maila na info@vgtreninzi.rs ili putem telefona 063 633 166.

 

Edukacija uključuje radni materijal.

 

Srdačno Vas očekujemo!

 

 

 

 

 

 

 

Mišljenje polaznika

VG klub - saznajete drugačiji ugao posmatranja

Šta znači prisustvovati VG treningu? To znači: slušati, čuti nove stvari, ponoviti one koje znamo, saznati za drugačiji ugao posmatranja, izneti svoja iskustva i mišljenje, čuti druga iskustva, razmisliti, unaprediti sebe... Sve to mi je veoma važno, cenim ovu priliku i istovremeno , zahvaljujem na istoj.

 

Vesna Nikolovski, član VG Kluba

.
Teme koje se bave savremenim pitanjima

 

Teme VG Kluba su interesantne i bave se savremenim pitanjima. Meni se otvorio jedan drugi svet u oblasti komunikacije. Preporučujem! Dođite na jedan susret i vratićete se po još infomacija.

 

Melinda Mališić, član VG Kluba 

.