In-house treninzi

In-house treninzi

Za “In-house” treninge se teme biraju i određuju po osnovu potrebe preduzeća, a koje su vezane za razvoj zaposlenih u određenoj oblasti.

U isto vreme se njihov sadržaj prilagođava prema poslovnoj  politici preduzeća.   S obzirom da su ovi treninzi obično kraćeg vremenskog trajanja, polaznici dobijaju jasne instrukcije i gotove alate u toku učenja, koji se mogu odmah nakon obuke implementirati u svakodnevni rad.

 

Teme, koji se obrađuju u okviru VG blue doo su navedene po oblastima u predmetnoj ponudi. Ispod tema se nalaze podnaslovi.  Svaka od tematskih jedinica je izrađena na osnovu 15 godina iskustva u radu sa klijentima

 

 
I     POSLOVNA KOMUNIKACIJA
 

*otkrivanje uverenja i motivacije sagovornika,

*uloga uverenja i vrednosti prilikom donošenja odluka,

*postavljanje pravih pitanja u određenoj situaciji,

*tolerancija i prilagođavanje obrazaca ponašanja u kolektivu, odnosno

*upravljanje u konfliktnim situacijama ( ova tema može biti posebna edukacija ),

*načini komunikacije po perceptivnim sistemima u kolektivu,

*strategije rada sa različitim tipovima perceptivnih sistema,

*rešavanje nesporazuma ( otkrivanje suštinskog problema u komunikaciji ),

*praćenje konteksta govora ( govor tela, ton glasa i reči ),

*upravljanje situacijom,

*ciljna usmerenost na očekivani rezultat u komuniciranju,

*komunikacija u različitim kanalima komunikacije ( lična, telefonska i elektronska komunikacija ),

 *specifičnosti i pravila vertikalne i horizontalne komunikacije unutar preduzeća.

            
  
 

II    UPRAVLJANJE U KONFLIKTNIM SITUACIJAMA

 

* vrste konflikata u kolektivu i njihovi izvori,

*preventivne mere za negativne uticaje konflikata,

*izvor mogućnosti u procesu konflikata,

*prepoznavanje obrazaca ponašanja pojedinaca,

*prepoznavanje faktora okidača konfliktata,

*povratna informacija u cilju unapređenja  i  razvoja odnosa u kolektivu,

*rad sa različitim vrednosnim sistemima pojedinaca u grupi,

*upravljanje prepostavkama i sudovima.

 

 

III   UPRAVLJANJE VREMENOM U CILJU POVEĆANJA PRODUKTIVNOSTI

 

*metode povećanja  lične produktivnosti,

*vreme, kao alat u funkciji produktivnosti,

*formula dugoročne efektivnosti, kratkoročna efikasnosti,

*faktori koji utiču na produktivnost (izbor  i raspoređivanje zadataka, delegiranje, postavljanje prioriteta).

 

 

IV  TEME IZ OBLASTI HR

 

*Mentorstvo – izbor mentorskog para: mentora i njegovog saradnika,

*Tipovi ličnosti i tipovi perceptivnih sistema,

*Strategija rada mentorskog para do 6 meseci, odnosno  do 12 meseci,

*Samospoznaja (povezana sa temom  Lični resursi ),

*usklađivanje rada timova,

*upravljanje timom u skladu sa misijom preduzeća,

*usklađivanje Maslow-ve hijerarhije sa ciljevima preduzeća,

*postavljanje ciljeva (može biti posebna tematika).

 

 

V   LIČNI RESURSI

 

*samospoznaja svojih resursa ( lična SWOT analiza ),

*veština aktivnog slušanja,

*proces izgradnje poverenja,

*stvaranje utiska,

*način istraživanja informacija za rešavanje određenog zadataka – veština postavljanja pitanja,

*reprogramiranje i samomotivacija.

 

 

V   POSTAVLJANJE CILJEVA 

 

*određivanje ciljeva po određenim pravilima,

*postavljanje planova  za ostvarenje ciljeva,

*praćenje i kontrola planova,

*sastavljanje „to do“ liste za izvršenje planova.

 

 

VI   TEME VEZANE ZA OBLAST PRODAJE

      (teme se prilagođavaju posebno za customer service)

 

Za prodavce, koji su u direktnom kontaktu sa klijentima

 

*Struktura komunikacije - usklađenost izgovorenih reči, tona i govora tela,

*Lična karta prodavca – izled, govor, ponašanje, poznavanje predmeta prodaje,

*Umetnost postavljanja pitanja,

*Filteri u komunikaciji – mi vidimo samo ponašanje klijenta, ne znamo njen uzrok,

*Proces donošenja odluke kod klijenta,

*Rešavanje prigovora,

*Tipovi klijenata po navici u kupovini (poseban osvrt na ponašanje klijenata nakon prvog kontakta)

*Koji su to tipuvi i kako im prići?

*Kako upravljati njihovim željama, da se realizuje prodaja, kako nadmašiti njihova očekivanja?

*Jednostavna tehnika u prodaji

*Zatvaranje razgovora i održavanje odnosa sa klijentom.

*Back office radnje pre samog kontakta sa klijentom.

 

 

 

 

Za zaposlene, koji su u indirektnom kontaktu sa klijentima

(kancelarija, veleprodaja, call centar, podrška )

 

*Pravila telefoniranja,

*Kako ostaviti dobar utisak preko telefona?

*Koji su to tehnike “uverljivog” telefoniranja koji dovodi do pozitivnog rezultata?

*Zašto je važno dati povratnu informaciju?

*Koraci povratne infomacije,

*Kako dati povratnu infomaciju telefonom, pismeno ili lično?

*Kako to zabeležiti i voditi evidenciju o klijentima?

*Struktura rečenice u komunikaciji,

*Efekat “ledenog brega” – kako saznati motivaciju, uverenja, navike klijenta?

*Organizacija vremena - Mapiranje ličnih prednosti i nedostataka

*Upravljanje dnevnim, nedeljnim, mesečnim i godišnjim planovima

*Planiranje dnevnih aktivnosti.

 

 

 

Koje rezultat daju “In house” treninzi?:

 • Poboljšana komunikacija među zaposlenima,
 • Poboljšana komunikacija sa klijentima,
 • Svesno korišćenje određenih tehnika u komunikaciji,
 • Svesnost u posvećenosti rada u preduzeću,
 • Razvoj duha zajedništva – svi za isti cilj,
 • Povećana efikasnost I motivacije u izvršavanju radnih zadataka.

 

Šta se dobija još sa “In-house treninzima”?

 • Ušteda troškova prevoza i smeštaja, jer se treninzi odvijaju u Subotici,
 • Ušteda vremena, jer se mesto održavanje obuke nalazi u lokalu,
 • Polaznici dobijaju radni materijal, koji će ih podsećati na obrađene teme,
 • Dinamiku treninga određujete Vi, u odnosu na Vaše radno vreme i dinamiku posla,
 • Teme treninga određujete Vi po osnovu potreba Vaših zaposlenih i  preduzeća.

 

 

 

 

Tok  odvijanja “In-house” treninga

 

Svaka tema se obrađuje po osnovu tri celine:

 

 1. Definisanje teme po osnovu teorije iz stručne literature, koja se upoređuje sa praksom i sa trenutnim  stanjem na tržištu;
 2. razradi teme se postavlja šema ili formula, prikazuje se njena praktična primena kroz interaktivan rad. Zajednički analiziramo konkretne situacije;
 3. Zaključak se donosi po osnovu upoređenja teorije i prakse, definiše se njena primenljivost u određenoj oblasti uz pomoć postavljene šeme ili formule iz druge tačke.

 

Glavno obeležnje “In-house” treninga je potpuna fleksibilnost primene u skladu sa poslovnom politikom preduzeća, u cilju što boljeg pozicioniranja na tržištu u svesti najpre zaposlenih, a zatim i klijenata.

 

Mišljenje polaznika

VG klub - saznajete drugačiji ugao posmatranja

Šta znači prisustvovati VG treningu? To znači: slušati, čuti nove stvari, ponoviti one koje znamo, saznati za drugačiji ugao posmatranja, izneti svoja iskustva i mišljenje, čuti druga iskustva, razmisliti, unaprediti sebe... Sve to mi je veoma važno, cenim ovu priliku i istovremeno , zahvaljujem na istoj.

 

Vesna Nikolovski, član VG Kluba

.
Teme koje se bave savremenim pitanjima

 

Teme VG Kluba su interesantne i bave se savremenim pitanjima. Meni se otvorio jedan drugi svet u oblasti komunikacije. Preporučujem! Dođite na jedan susret i vratićete se po još infomacija.

 

Melinda Mališić, član VG Kluba 

.