Preporučujem svim poslovnim ljudima

Jasminka ima veliko iskustvo pre svega praktične prirode, u procesu prodaje usluga. Kao konsultanta toplo je preporučujem svim poslovnim ljudima iz sektora MSP, koji žele da nauče nešto novo i razviju svoje veštine u procesu prodaje, primenjivo u praksi.

 

Izabel Lanji Hnis, direktor Fond turističkog klastera mikroregije Subotica-Palić

.