Blog

2 važne vrline koje karakterišu uspešne osobe

Nedavno sam pronašla na Internetu jedno istaživanje po kojem se neodlučnost ubraja u bolest današnjice. U istraživanju su uporedili dozu neodlučnosti sa situacijom nacionalne ekonomije evropskih zemalja. Veličina deficita neodlučnosti je toliko velika, koliko je velika sama želja u vezi toga kakvi bi želeli da budemo. Zbog čega se to dešava? Mediji, savremeno  vaspitanje, neuspesi u toku našeg života, zavisnost od Interneta, nedostatak ličnog kontakta - sve ovo probija put kao lavina pred sobom sa nepredvidljivim posledicama.

 

Pages

Mišljenje polaznika

VG klub - saznajete drugačiji ugao posmatranja

Šta znači prisustvovati VG treningu? To znači: slušati, čuti nove stvari, ponoviti one koje znamo, saznati za drugačiji ugao posmatranja, izneti svoja iskustva i mišljenje, čuti druga iskustva, razmisliti, unaprediti sebe... Sve to mi je veoma važno, cenim ovu priliku i istovremeno , zahvaljujem na istoj.

 

Vesna Nikolovski, član VG Kluba

.
Teme koje se bave savremenim pitanjima

 

Teme VG Kluba su interesantne i bave se savremenim pitanjima. Meni se otvorio jedan drugi svet u oblasti komunikacije. Preporučujem! Dođite na jedan susret i vratićete se po još infomacija.

 

Melinda Mališić, član VG Kluba 

.