Blog

10 poslovnih pravila Volt Diznija

Volt Dizni je vrlo rano pokazao skonosti ka crtanju. Već sa 7 godina je naplaćivao svoje crteže po komšiluku. Njegov prvi studio je doživeo bankrot, a drugi je trajao manje od 6 meseci. Dizni je prolazio kroz faze bez posla, gde ga niko nije angažovao. Treće preduzeće je otvorio sa svojim partnerom. Pretvorili su garažu u studio i započeli posao sa jednom kamerom od pozajmljenih para. I ovo preduzeće je bilo nekoliko puta na ivici propasti, ali bi posle svake krize ono postajalo sve moćnije i veće. Isti taj studio pod nazivom Walt Disney Studio, danas je jedno od najuspešnijih kompanija u SAD i na svetu koja je vredna 45.429 milijarde dolara.

 

Mere uspeha preduzeća

Od kada sam počela da zarađujem, imam stalnu želju da otkrijem zbog čega je jedno preduzeće uspešno. Šta je to i od čega zavisi da li će kupci ostati preduzeću lojalni? Na koji način se realizuju aktivnosti koje će zadržati klijente? Kakva će biti tada budućnost preduzeća? Važno je da napomenem, da nema razlike između zanatske radnje, freelancera, malog ili srednjeg preduzeća kada je reč o opštim principima odnosa prema klijentima. Jer su klijenti isti za sve tržišne učesnike, a prodaja se u svakom slučaju temelji na emocijama.

 

abeceda kupaca

Sve što je potrebno znati o sistemu podrške kupaca

 

Iako se situacija razlikuje po delatnostima, svako preduzeće se suočava sa istim izazovima današnjeg tržišta. Razvoj tehnologije i znanja, odnosno pronalaženje novih ideja traže ulaganje vremena pri prestruktuiranju organizacije, u pronalaženju odgovarajućeg kadra i u neprestalno učenje. Varamo se, ako mislimo da je Srbija u zaostatku u ondnosu na susedne zemlje.

 

Zašto pišem poslovni dnevnik?

Učimo od kada smo se rodili. Međutim, činjenica je da smo (vremenom) skloni zaboraviti stečeno iskustvo, jer ono postaje prirodno i nekako se podrazumeva. Uzmimo jedan jednostvan primer đaka prvaka koji počinje da uči slova. Sve dok ne savlada sve znakove, čitanje deluje kao nemoguća misija. Ali mali đak polako razvija veštinu čitanja da bi nakon određenog vremena sa lakoćom pročitao i duže rečenice. Da li razmiljate o tome danas, koliko ste teško savladali učenje slova abecede? Verovatno ne, a možda ćete se i nasmešiti nekom prvaku kada on bude pričao o tom iskutsvu. Sve je to u redu, jer je to prirodna stvar.

 

Sigurni izvor motivacije preduzetnika

Motivisanost je uvek aktuelna tema i rado se govori o njoj, a opet nikada dovoljno. Koliko puta sam samo čula rečenice poput: „Nisam baš motivisan“ ili suprotno „Baš imam motivaciju da uradim to“.

 

U čemu je razlika?

 

Razlika je u pronalasku SVRHE, jer nam je po prirodi važno to što radimo. Ako ne možemo da definišemo svrhu, tada ne možemo ni govoriti o motivisanosti.

 

Kako izgubiti klijenta?

Svima nam je poznato da je najteže raditi sa ljudima. Pogotovo kada je reč o klijentima. Tržište se promenilo i kupac je postao centar dešavanja. Kupci to znaju i koriste svoja prava.

 

Sakupila sam 10 TOP saveta kako možemo uticati na ponašanje klijenata da nas ne bi maltretirali. Svaki od saveta je delotvoran. A da budemo potpuno sigurni da nam kupci neće više dolaziti, najbolje je da kombinujemo nekoliko od ovih tačaka. Što je sigurno, sigurno!

 

Multitasking, šta je to?

U novembarskoj radionici VG kluba smo zajednički obradili temu multitaskinga. Prisutni članovi su iznosili svoja mišljenja, iskustva, rešenja i postavljala pitanja. S obzirom da smo zajednički doneli neke korisne zaključke, odlučila sam da ih podelim sa vama.

 

Pojam “multitasking”-a je prvo upotrebila informaciona tehnologija. Isti podrazumeva istovremeno obavljanje različitih aktivnosti. Prividno nam se može učiniti kada se istovremeno odvijaju različiti zadaci, kao da se štedi vreme. Međutim, ovo je samo ILUZIJA.

 

Mali i veliki istraživači vs. veština postavljanja pravih pitanja

Ponekada mi se dešava da se kasno setim nekog važnog pitanja ili komentara kada razgovaram sa određenom osobom. Tada se i naljutim na sebe što “kasno palim”. Verujem, da nas ima više takvih. Naravno, postoje momenti kada pogodim pravo u centar teme, a to vidim po izrazu lica i po ponašanju mog sagovornika. Zahvaljujući tom konkretnom pitanju ili komentaru, razgovori se završavaju korisno za obe strane. I u tom trenutku nije akcenat na sadržaju, već na principima vođenja razgovora.

 

Kako sam počela da obraćam pažnju na (ne)postavljena  prava pitanja,  sve više i više sam shvatala da se radi o čistoj rutini.

 

Da li čuješ ili slušaš?

Internet je prepun tekstova o komunikaciji. Piše se o tome kada je komunikacija dobra ili loša, o poslovnoj komunikaciji, o učesnicima tog procesa, o izboru reči, o njenoj strukturi i mogli bi nabrajati tako redom.

 

A da li ste ikada razmišljali o tome, šta je u stvari osnova komunikacije?

 

Vredan si toliko, koliko ti je baza podataka kvalitetna

Kada sam još bila student na Ekonomskom fakultetu u Subotici, iz predmeta „Direktni marketing” smo učili da postoji „baza podataka” i „marketing baza podataka”. Dugo nisam suštinski razlikovala ta dva pojma, jer za mene je bilo sasvim prirodno, da baza podataka svakako služi za marketinške aktivnosti i za održavanje odnosa sa klijentima.

 

Smatrala sam nelogičnim i to, da neko skuplja podatke o klijentima bez svrhe, a da ih zatim arhivira samo u neki folder na računaru (to rade čak i mulikompanije). To se zove ispunjena forma bez sadržaja, a u prevodu znači: protraćeno vreme.

 

Pages

Mišljenje polaznika

VG klub - saznajete drugačiji ugao posmatranja

Šta znači prisustvovati VG treningu? To znači: slušati, čuti nove stvari, ponoviti one koje znamo, saznati za drugačiji ugao posmatranja, izneti svoja iskustva i mišljenje, čuti druga iskustva, razmisliti, unaprediti sebe... Sve to mi je veoma važno, cenim ovu priliku i istovremeno , zahvaljujem na istoj.

 

Vesna Nikolovski, član VG Kluba

.
Teme koje se bave savremenim pitanjima

 

Teme VG Kluba su interesantne i bave se savremenim pitanjima. Meni se otvorio jedan drugi svet u oblasti komunikacije. Preporučujem! Dođite na jedan susret i vratićete se po još infomacija.

 

Melinda Mališić, član VG Kluba 

.