Krizne situacije u radu preduzeća

Da li samo gasite vatru ili gradite biznis?

 

Dok je preduzeće malo, preduzetnik vrlo lako može da prati rad svog preduzeća. Kako se biznis razvija, tu i tamo će se pojaviti dim da bi skrenuo pažnju na mogući izvor požara. Konflikti među zaposlenima ili sa kupcima, nesporazumi u komunikaciji,  neiskorišćeni kapaciteti i prazan hod, fakturisanje ispod/iznad stvarne vrednosti robe i usluge, nepredviđeni troškovi, česte reklamacije klijenata mogu tinjati i žariti, a nemoguće je predvideti snagu ekspoziije požara kada ovi problemi dobiju „kiseonik”.

 

Zašto je požar opasan?

 

Kada (na vreme) stignu vatrogasci, neće delovati samo na izvor požara da bi sprečili dalje širenje vatre, već će uništiti sve oko izvora požara. Voda ili prah će ugasiti požar, ali će uništiti i sve drugo oko sebe. Šteta može biti zaista velika, a da ne govorimo o traumi, o emotivnom šoku i osećaju gubitka.

 

Osnovni princip zaštite od požara: Učini sve od sebe u cilju prevencije!

 

 

Kakve veze ima vatrogasac sa preduzetnikom koji stoji na čelu preduzeća?

 

Krizne situacije 

 

Vrlo često se dešava da preduzetnik preuzima ulogu vatrogasca i „gasi vatru” u preduzeću. I to se može desiti u bilokojoj godini poslovanja preduzeća.

 

Svaki prelazak na viši nivo poslovanja je tzv.krizna situacija jer je nova za preduzetnika, nova za zaposlene i novo za tržište. Svaka od njih je napuštanje zone komfora, tako da slobodno možemo reći: napuštanje komfor zone = krizni menedžment.

 

Krizna situacija ne znači da je preduzetnik nesposoban, da nema veština da vodi preduzeće ili da je preduzeće pred bankrotom. Ne, apsolutno ne znači to.

 

Krizna situacija znači da je nastala nova situacija, novi nivo poslovanja pod promenjenim uslovima, npr:

 • nagli razvoj kroz spajanje dva preduzeća
 • primanje većeg broja radnika zbog povećanog obima posla
 • uvođenje nove tehnologije
 • ulazak na novo tržište
 • odliv kadrova 
 • novi marketinški poduhvati i sl.

 

Svako preduzeće proživljava ove ili slične situacije i sasvim je prirodan proces da će se pojaviti krize, jer preduzeće sačinjavaju ljudi različitog znanja, karaktera, reakcija, kulture i generacije.

 

Vođstvo u kriznim situacijama

 

I u momentima krize je važno ko stoji na čelu preduzeća: vatrogasac ili neko ko preduzima preventivne mere da se požar ne pojavi ili da šteta bude što je moguće manja.

 

Jer će se dim sigurno pojaviti u jednom od ovih oblika:

 • u rešavanju konflikata,
 • u rešavanju trenutnih nepredviđenih troškova,
 • ad hoc rekacije, možda kroz neke projekte koji donose profit,
 • u nezadovoljstvu zaposlenih,
 • zbog neravnomerno raspoređene kapacitete,
 • zbog neodgovarajućih drugih uslova.

 

 

 

 

Sprovođenje preventivnih mera je postavljanje sigurnog temelja preduzeća kroz planirane, analize, praćenja, kontrolu, negovanje odnosa, razvoja emocinalne i socijalne inteligencije i veštine vođenja – i to sve na odgovarajućem nivou razvoja preduzeća.

 

Marketing je poslovna aktivnost preduzeća koji objedinjuje sva odeljenja u preduzeću i usklađuje njihov rad. Marketing usklađuje sistem rada preduzeća, prevodi preduzeće kroz krizu, usko se fokusirajući na kupce kroz sledeće aktivnosti: 

 • (re)pozicioniranje na tržištu,
 • pronalaženje novih kupaca,
 • održavanje odnosa sa starim kupcima,
 • promoviše,
 • gradi brend,
 • bira saradnike,
 • planira troškove,
 • usklađuje budžet,
 • utiče na povećanje prihoda,
 • inicira nabavku nove opreme,
 • zahteva obuke,
 • istražuje inovacije itd.

 

Sve ove informacije je potrebno da zna marketing da bi preduzeće funkcionisao bez zastoja i da bi sprečio pojavu vatre.

 

 

Marketing kroz kriznu situaciju

 

Kada se nastane krizna situaciju, pažnja se usmeri na PROBLEM. Fokusiranjem na problem se sprečava razvoj i stvara se mogući izvor požara, koji može biti nejasna vizija, nedefinisani ciljevi, loše delegirani zadaci, neadekvatna organizaciona struktura preduzeće. Vatra može da nastane iz tzv. „ničega“ i da eksplodira kao tempirana bomba.

 

 

Zbog toga ako dugoročno planiramo, preventivne mere su neophodne. A preventiva je efikasna samo tada, kada se poznaje strukutura i svi elementi preduzeća.

 

 

Šta ovo znači u praksi preduzeća u tzv.kriznim situacijama?  (vidi: izlazak iz zone komfora)

 

A postoje razičiti nivoi potreba u radu jednog preduzeća. Oni se grade jedno na drugo. Ako određeni nivo potreba nije zadovoljen, ne može se očekivati ni dalji razvoj.

 

PRIMER: Ako u preduzeću nije postavljen sistem organizacije, hijerahije i delegiranja, tada će se neprestalno javljati (nepotrebni) konflikti u kolektivu, a većina pitanja će biti upućeni preduzetniku: zašto neko nešto nije uradio, ko je šta rekao, komentar poput nisam znao da ovo treba da uradim, zašto sam dobio ovu kaznu, ovo nije moj posao..... sve su to izvori unutrašnjih konflikata. Glavni fokus kolektiva/preduzeća će biti  a rešavanju ovih problema, a ne na prodaji i na kupcima od kojih zavisi profit preduzeća. Verovatno će postojati prihoda od prodaje, ali će on biti prirodnog-organskog karatera, bez sistemskog pristupa, odnosno slučajnim pronalaženjem određenog procenta kupaca.

 

Kako može marketing da izvede preduzeće iz krizne situacije?

 

Postoje alati i metode sa kojima se u svakoj „krizi“ i situaciji uspešno može postaviti sistem,  a da se isti prilagodi konkretnom preduzeću da ono besprekorno funkcioniše.

 

Na ovom nivou govorimo o potrebi sistemskog organizovanja i jasne podele odgovornosti. Dok ovo nije rešeno, ne možemo pričati o prodaji jer ćemo se baviti nesprozumima, konfliktima, reklamacijama, nedovoljnom radnom snagom.

 

Ukoliko zanemarimo ovaj nivo, pa ipak prelazimo na organizaciju prodaje, sva nezadovljstva i neprilike koje su nastale na tom donjem nivou sistema će se preneti na sledeći nivo i sabotirati svaku akciju sa klijentima. U ovom slučaju je glavni moto: kako zračiš tako privlačiš. Ako naš kolektiv zrači negativno, tada će to najpre osetiti naši najbliži kupci, a zatim i šire tržište, a nama samima neće biti jasno, zbog čega ide loše prodaja, kada smo sve uradili, platili reklamu, uzeli ekstra super marketinške alate. Ako imate ovaj problem, predlažem vam da pogledate jedan nivo ispod: sistemsku organizaciju vašeg preduzeća.

 

Prva radionica forum marketinga koji će se održati 25.10.2018.godine u Subotici će detaljno obraditi ovu temu.  Učesnici ovog foruma će dobiti šablon:

 

 • kako da zaštite svoje preduzeće od "požara" na svim nivoima preduzeća,
 • moćiće tačno da definišu problem u svom preduzeću i
 • na osnovu znakova da postave dijagnozu u kojem pravcu je važno da deluju da bi postavili svoje preduzeće na sigurne temelje.

 

Ako se još niste prijavili, sada je prilika da to učinite!  PRIJAVA NA FORUM klikom na ovaj link.

 

Nemojte biti vatrogasac već radite na prevenciji! Zaštitite vaše preduzeće. Postavite temelje svog preduzeća na osnove koje su zaštićene od požara, sprečite nastanak štete koje može da uništi vaš višegodišnji rad!

 

 

Mišljenje polaznika

VG klub - saznajete drugačiji ugao posmatranja

Šta znači prisustvovati VG treningu? To znači: slušati, čuti nove stvari, ponoviti one koje znamo, saznati za drugačiji ugao posmatranja, izneti svoja iskustva i mišljenje, čuti druga iskustva, razmisliti, unaprediti sebe... Sve to mi je veoma važno, cenim ovu priliku i istovremeno , zahvaljujem na istoj.

 

Vesna Nikolovski, član VG Kluba

.
Teme koje se bave savremenim pitanjima

 

Teme VG Kluba su interesantne i bave se savremenim pitanjima. Meni se otvorio jedan drugi svet u oblasti komunikacije. Preporučujem! Dođite na jedan susret i vratićete se po još infomacija.

 

Melinda Mališić, član VG Kluba 

.