abeceda kupaca

Sve što je potrebno znati o sistemu podrške kupaca

 

Iako se situacija razlikuje po delatnostima, svako preduzeće se suočava sa istim izazovima današnjeg tržišta. Razvoj tehnologije i znanja, odnosno pronalaženje novih ideja traže ulaganje vremena pri prestruktuiranju organizacije, u pronalaženju odgovarajućeg kadra i u neprestalno učenje. Varamo se, ako mislimo da je Srbija u zaostatku u ondnosu na susedne zemlje.

 

Uvek ima onih koji pomeraju te granice. Tim ljudima nije nikakav problem da uvedu know-how koji ne postoji još na našem domaćem tržištu. A naravno ima i onih, koji te dobre primere imitiraju sa ciljem da začaraju kupce sa par dinara nižom cenom (čitaj: EUR), nadajući se većem broju potrošača. Ovo je skraćena verzija današnjeg stanja na tržištu konkurencije, a verujem da nisam mnogo pogrešila. 

 

Učesnici smo trke na tržištu privrede, a sigurno je da

 

SUTRA MORAMO URADITI MNOGO VIŠE ZA POSLOVANJE PREDUZEĆA, DA BI DOBILI ISTE REZULTATE KAO JUČE.  

 

A isti nije pitanje novca već nečeg mnogo vrednijeg.

 

Naš zajednički glavni akter tržišta je KUPAC koji ima određene kriterijume pri kupovini, a zatim ih rangira u zavisnosti od svojih potreba i želja.  A te želje rastu sa brojem raspoloženih i dostupnih informacija. Često se pitam kako da privučem prave klijente i da se situacija ne pretvori u pijacu? Ovo je moguće uraditi samo u tom slučaju, ako sam bar dva koraka ispred kupca i ako znam više od njega. Kupac istražuje informacije pre kupovine (tj. edukuje se). Logika nalaže, ako preduzeće želi da pridobije iste te kupce, tada je edukacija imperativi za njega .

 

ŠTO VIŠE UČIŠ, TVOJ NEPRIJATELJ ĆE BITI SVE GLUPLJI.

Sun Ce

 

Danas, kada se više od 80% preduzeća bavi prodajom usluga (na svetskom nivou, dok je u Srbiji taj procenat još veći), neprocenjivo blago čini sam čovek koji upravlja tim procesima prodaje usluga. Isti čovek je jedini sposoban da savlada veštine, da stiče znanje i iskustvo, da na osnovu toga vrši procenu, analizira i da stvara. Vrednost je ČOVEKOVO ZNANJE. A svaki zanat, nauka ili proces ima svoje osnove, postoje temelji bez koji se ne može napredovati.

 

Kao što je đaku prvaku važno da nauči abecedu da bi kasnije savladao zahtevnije predmete, tako postoji i ABECEDA KUPACA da bi se upravljalo razvojem odnosa sa potrošačima. Kao deca, učili smo da bi bili sve bolji đaci, a danas učimo da budemo izvanredni na tržišu. Konkurentska prednost se postiže razvojem, a razvoj neprestalnim učenjem novina iz struke, iz delatnosti, iz psihologije potrošača, iz razvoja poslovnih odnosa, iz iskustva drugih i ulaganje u lični razvoj kao vođe. Učenje je pitanje stava. A taj stav stvara vrednost za kupce.

 

 

Delimično poznajemo svako slovo abecede kupaca. A možda ćete reći da se sve ovo podrazumeva i vi to i radite u vašem preduzeću. Verujem, da je to tako. U ovom slučaju volim postaviti sebi pitanje: da li je svako od ovih kriterijuma dovoljno kvalitetan da zadržim kupce? Koji parametar mogu još više razviti da bi oduševila kupca? Mali podsetnik: kupac će se odlučiti na kupovinu tada, kada zadovoljimo njegovu potrebu za nijansu iznad njegovih očekivanja. A kako znamo da očekivanja rastu, logično je šta sledi.....

 

Kada je kuća u neredu, u trenutku ćemo videti lošu situaciju. A kada isti dom blista od čistoće, to se nekako podrazumeva. Ista je situacija i sa kupcima. Kada očekivanja kupaca nisu zadovoljena, oni će odmah primetiti nedostatak, a kada je sve proteklo u najboljem redu, kupac će nas možda nagraditi sa jednim osmehom.

 

Uzmimo za primer slovo LJ - LJUBAZNOST iz abecede kupaca. Ako je prodavac ljubazan, to se podrazumeva. Međutim, ako je prodavac „zaboravio“ da nam se nasmeši, pri izlasku iz radnje ćemo najverovatnije promrmljati kako je bio neljubazan. A radi se samo o jednom osmehu, zar ne? Šta je slovo LJ u odnosu na ostala slova u abecedi!

 

Razmilsite na trenutak, kako se ocenjuju drugi parametri iz abecede kupaca? Potrebna je veština i znanje isticati dodatne vrednosti proizvoda, korisnost, poverenje, autentičnost i druge važne podatke na pravi način i u pravo vreme u pravom obliku. Ovi parametri su podložni promenama tržišta. A od njih se razvija istinska, zdrava i održiva konkurentska prednost našeg preduzeća. Konkurentska prednost je ujedno i tema prvog dana interaktivne edukacije UPDATE YOUR BUSINESS.

 

 

 

 

Interaktivna edukacija sa team buildingom UPDATE YOUR BUSINESS je nastala na osnovu ovih činjenica. Objedinjuje praksu, iskustva, primere prvenstveno vođa, preduzetnika, lidera, direktora ili menadžera sa tržišta koji nas okružuje. Edukacija je interaktivna, uzima u obzir metode učenje kroz team building, spajajući teoriju sa praksom i primenjenom psihologijom, a sve u cilju: 

 

  • Da se dobiju nove informacije, 
  • Da se nadograđuje staro znanje sa novim,
  • Da se razmenjuju iskustva iz različitih branši i iz različitih generacija,
  • Da učimo iz prakse drugih,
  • Živi brainstorming, koji ćete možda imati prilike da iskusite samo ovde,
  • Poslovno umrežavanje i saradnja.

 

Jer zajedničkim snagama možemo mnogo više napredovati na tržištu nego sami! Ulaganje u sopstveni razvoj i znanje je najisplativija dugoročna investicija kao vođe u našeg preduzeće.

 

Ovo je idelna prilika da se izdvojite iz svakodnevnog poslovnog života i da posvetite 8 dana svom preduzeću. U tim danima ćemo biti ciljno usmereni da se pronađu još mogućnosti za rad sa klijentima, opcije većih prihoda, uvođenje novina, razvoj saradnje, da podignete motivaciju za sprovođenje promena u procesu životnog ciklusa preduzeća kao i u svim situacijama koje mogu biti slaba karika.

 

Period 10-17.09.2017.godine u Promajni je vreme da se da novi polet Vašem preduzeću pred novu poslovnu godinu! Ako ste dovoljno hrabri i cenite inovacije, zovite nas i interesujte se za detalje. 

 

Sadržaj edukacije se nalazi OVDE.

 

PARTNERI Interaktivne edukacije UPDATE YOUR BUSINESS:

 

 

 

Mišljenje polaznika

VG klub - saznajete drugačiji ugao posmatranja

Šta znači prisustvovati VG treningu? To znači: slušati, čuti nove stvari, ponoviti one koje znamo, saznati za drugačiji ugao posmatranja, izneti svoja iskustva i mišljenje, čuti druga iskustva, razmisliti, unaprediti sebe... Sve to mi je veoma važno, cenim ovu priliku i istovremeno , zahvaljujem na istoj.

 

Vesna Nikolovski, član VG Kluba

.
Teme koje se bave savremenim pitanjima

 

Teme VG Kluba su interesantne i bave se savremenim pitanjima. Meni se otvorio jedan drugi svet u oblasti komunikacije. Preporučujem! Dođite na jedan susret i vratićete se po još infomacija.

 

Melinda Mališić, član VG Kluba 

.