2 važne vrline koje karakterišu uspešne osobe

Nedavno sam pronašla na Internetu jedno istaživanje po kojem se neodlučnost ubraja u bolest današnjice. U istraživanju su uporedili dozu neodlučnosti sa situacijom nacionalne ekonomije evropskih zemalja. Veličina deficita neodlučnosti je toliko velika, koliko je velika sama želja u vezi toga kakvi bi želeli da budemo. Zbog čega se to dešava? Mediji, savremeno  vaspitanje, neuspesi u toku našeg života, zavisnost od Interneta, nedostatak ličnog kontakta - sve ovo probija put kao lavina pred sobom sa nepredvidljivim posledicama.

 

Kada sam proučavala ovu temu, naišla sam na knjigu Gabora Mihaleca „Vipere i naivčine” (slobodan prevod) u kojoj je pisac opisao ličnost odlučne osobe. Svaka od ovih tačaka čini korak ka odlučnosti. Ozbiljan domaći zadatak. Podeliću sa vama šta je pisac naveo o karakterisikama odlučne i samouverene osobe:

 

 1. Sposoban sam reći „ne” –da budem spreman reći "ne" ako mi upute zahtev koji se suprotstavlja sa mojim uverenjima
 2. Odbiti iskušenja – izbegavam i odbacujem mogućnosti takve situacije sa kojom se ne slažem ni moralno, a ni po drugim tačkama; čak i tada kada ću možda nekoga sa tim uvrediti,
 3. Reagovati na kritike i izraziti svoje neslaganje – prihvatam da i drugi imaju svoje mišljenje.  Uveren/a sam, da mi to govore iz najbolje namere.
 4. Tražiti promenu zbog uzmeniravajućeg ponašanja – nisam dužan/na da tolerišem uvredljivo  ponašanje,
 5. Tražiti oproštaj – da imam snagu tražiti izvinjenje, ako sam učinio/la grešku ili nekoga povredio/la; ne pravdam se,
 6. Priznati slabosti – veliko je opterećenje za naš um, da sve što radimo treba da bude savršeno. Priznavanje ranjivosti nije slabost, već vrlina.
 7. Prihvatiti priznanje  – u stanju sam da uravnoteženo prihvatim pohvale. Neodlučna osoba ovako reaguje na pohvalu: „Mogao/la sam i mnogo bolje to da uradim”, dok odlučna osoba na ovo ovako reaguje: „Hvala lepo, mnogo sam radio/la na tome. Drago mi je, što Vam se dopada.”
 8. Pokrenuti, održavati kontinuitet i okončati razgovor -  mogu sa lakoćom da pokrenem  razgovor, sposoban/na sam da ga usmeravam i da tok razgovora ne bude dosadan. Mogu popuniti neprijatne pauze u toku razgovora. Sposoban/na sam da okončam razgovor, a da sagovorniku ne bude neprijatno.
 9. Ugovoriti željeni sastanak – ako želim sa nekim da se vidim, tada to ne prepuštam slučajnosti, već ću naći način kako da se sretnemo,
 10. Tražiti uslugu od drugih – nije sramota. Oslobađam sebe odgovornosti da moram  sam/a sve rešiti. 
 11. Otvoreno otkriti i pokazati osećanja – sposoban/na sam da pokažem pozitivna i negativna osećanja. Kada sedim na mestu suvožača, a vozač vozi velikom brzinom, umesto pitanja:„Ne misliš valjda da prebrzo voziš?”  mogu pitati ovako (fokusiram se na lična osećanja): „Ja se bojim kod ove brzine, voleo/la bih da sporije voziš.”

 

Kada ste odlučni, tada saopštavate vašoj okolini da koristite vaše pravo izbora i da štitite vaš integritet. Voji interesi, pogledi i mišljenja su sastavni delovi vaše ličnosti. Poštujte, prihvatite i cente tuđa prava i prihvatajte činjenice da su sukobi mišljenja deo vašeg života. Imate pravo da razmišljate drugačije. A ovo pravo vam daje samouverenost

 

Samouvereni i odlučni čovek je sposoban da proceni situaciju, odnosno da tako izrazi svoje mišljenja da nikoga ne uvredi. Ove vrednosti nas podržavaju na putu ostvarenja naših ciljeva.  Svaka od navedenih tačaka može posliužiti kao putokaz koji će nam pokazati smer.  Meni su pomogle da sagledam sebe i da se fokusiram na postavljeni cilj. Možda će još nekome pomoći, ko zna.

 

 

Mišljenje polaznika

VG klub - saznajete drugačiji ugao posmatranja

Šta znači prisustvovati VG treningu? To znači: slušati, čuti nove stvari, ponoviti one koje znamo, saznati za drugačiji ugao posmatranja, izneti svoja iskustva i mišljenje, čuti druga iskustva, razmisliti, unaprediti sebe... Sve to mi je veoma važno, cenim ovu priliku i istovremeno , zahvaljujem na istoj.

 

Vesna Nikolovski, član VG Kluba

.
Teme koje se bave savremenim pitanjima

 

Teme VG Kluba su interesantne i bave se savremenim pitanjima. Meni se otvorio jedan drugi svet u oblasti komunikacije. Preporučujem! Dođite na jedan susret i vratićete se po još infomacija.

 

Melinda Mališić, član VG Kluba 

.